Spendenkonto Thaleia

never walk alone e.V. 
Thaleia
Konto: 000 700 3652 · BLZ: 300 606 01 · IBAN: DE 81 30060601 0007003652 · BIC: DAAEDEDDXXX